Het alles-in-één Audiomaatje voor blinden en slechtzienden

De Webbox als sociaal verbinder!

Geluk zit soms in een klein kastje

De Webbox kan ook dienen als belangrijke informatiebron voor bewoners van woonzorgcentra, verpleeghuizen, etc. Het is alom bekend dat bewoners daarvan extra hard getroffen zijn door de gevolgen van de coronacrisis. Velen van hen zijn hierdoor in een enorm sociaal, emotioneel en maatschappelijk isolement terechtgekomen. Met name de mensen die een blijvende beperking hebben of om andere redenen aan huis gekluisterd zijn, hebben hiermee te maken. Familie en kennissen komen niet of nauwelijks meer op bezoek, zorg en de ondersteuning door vrijwilligers is tot een minimum gereduceerd. Hoe blijf je dan op de hoogte van alles wat speelt in je omgeving? Voor het nieuws in de wereld kun je de tv aanzetten. Wil je wat levendigheid in je huis, dan zet je de radio aan; wil je wat lezen, dan luister je naar een boek. Dit kan allemaal al met de Webbox. Alleen van de informatie waarvan je het meest afhankelijk bent en die het belangrijkst voor je is, blijf je verstoken. Niemand brengt jou meer het nieuws en die wetenswaardigheden vanuit jouw eigen woonzorgsituatie. In Het Schild, een woonzorgcentrum voor blinden en slechtzienden in Wolfheze, heeft men daar iets op gevonden. De Webbox heeft daar al jaren een hele mooie en functionele toepassing om alle bewoners in Het Schild op de hoogte te brengen en te houden van wat er binnenshuis speelt. Alle bewoners hebben sinds begin 2017 een Webbox gekregen met een speciaal programma: Het Schild-nieuwsnet. Dit programma bestaat uit verschillende rubrieken. Een greep uit wat er zoal op staat: Schild vandaag, familieberichten, Schild nieuws, Schild activiteiten etc. Deze rubrieken worden elke dag gevuld en bijgewerkt. Zo kun je bijvoorbeeld ’s morgens al lezen wat de drie dagmenu’s zijn, wie er jarig is, dat een bepaalde lift tijdelijk buiten gebruik is wegens onderhoud, etc. In de eerste lockdownperiode werden de rubrieken nog verder uitgebreid. Met een (in het begin zelfs dagelijks) coronajournaal en een puzzelrubriek, die gevuld werd door bewoners. Ook was er een amusementsrubriek, waarvoor een bewoner steeds weer nieuwe invulling wist te verzinnen. Dit alles droeg beslist bij aan de bestrijding van de verveling en bracht de bewoners nog dichter bij elkaar. De Webbox is voor iedereen te gebruiken. Als je de Webbox aanzet kun je in de zogenaamde Caroussel alle berichten in een vaste volgorde beluisteren, zonder zelf iets te hoeven indrukken of kiezen. Voor de mensen die dit wel kunnen of willen, is de Webbox bedienbaar op zeer eenvoudige wijze. De Webbox zegt dan: “druk op de ok-knop als je het onderwerp van je keuze hoort”. De programma-onderdelen zijn in Het Schild zelf zeer makkelijk aan het Webbox-menu toe te voegen. Door dit op een pc of ander apparaat in te spreken en in een systeem te plaatsen dat wij daarvoor ontwikkeld hebben. Daarna kan iedereen de aangeboden berichten beluisteren op elk gewenst moment. De Webbox als sociaal verbinder! Zo eenvoudig kan soms een bijdrage zijn om eenzaamheid, isolement, etc. te helpen verminderen. Kortom: geluk zit soms in een klein kastje!