Het alles-in-één Audiomaatje voor blinden en slechtzienden

Bij bijna 50 gemeenten konden blinden en slechtzienden tijdens de recente Tweede Kamerverkiezingen zelfstandig stemmen met de Soundbox en stemmal.

Soundbox, stemmen voor blinden
Bij bijna 50 gemeenten konden blinden en slechtzienden tijdens de recente Tweede Kamerverkiezingen zelfstandig stemmen met de Soundbox en stemmal. Dit vroeg veel voorbereiding. Zowel voor het FabLab Den Haag, makers van de stemmal, als voor ons, ontwikkelaars van de Soundbox. De Soundbox is een verder vereenvoudigde versie van onze Webbox3. De kieslijsten werden door de CBB (Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden) ingesproken en als audiobestanden aangeleverd voor de Soundbox. Deze moesten allemaal op de goede plek in de gesproken lijsten per kieskring worden gezet en grondig getest. Met tientallen partijen en kieskringen, en soms vele tientallen kandidaten per partij, was dit een flinke klus. De deelnemende gemeenten wilden natuurlijk de Soundbox met de goede gesproken kieslijst op tijd ontvangen. Dat hebben we met een gezamenlijke inspanning en wat maatwerk gelukkig voor elkaar gekregen. Webbox-gebruikers konden thuis vooraf al ‘oefenen’, omdat op alle Nederlandse Webboxen de kieslijsten te horen waren. Het stemmen met de Soundbox en stemmal in het stemhokje kostte wat extra tijd. Het uitgebreide uitgevouwen stembiljet moest heel precies door medewerkers van het stembureau onder de stemmal worden gelegd. Daarna nam het doorlopen van alle stappen met de Soundbox enige tijd. Dit alles samen kon in het stembureau tot wat wachttijd leiden als meerdere mensen na elkaar van stemmal en Soundbox gebruik wilden maken. Uw auteur heeft in ieder geval naar tevredenheid op deze manier zelfstandig het juiste hokje kunnen inkleuren. Wij hopen natuurlijk dat bij volgende verkiezingen nog meer gemeenten toegankelijk stemmen voor onze doelgroep mogelijk zullen maken. Want op deze manier kan het belangrijke stemgeheim ook voor blinden en slechtzienden gewaarborgd worden.