Iemand met een visuele beperking kan vanaf nu zelf stemmen met de Soundbox!

De Soundbox is een vereenvoudigde uitvoering van de Webbox dat door mensen met een visuele beperking wordt gebruikt.
Het kleine apparaatje heeft daarom duidelijke knoppen en een gesproken kieslijst.

Het idee om mensen die blind of slechtziend zijn zelfstandig te laten stemmen via gesproken ondersteuning is enkele jaren geleden ontstaan bij Solutions Radio, de ontwikkelaar van de Webbox.
Er is gezocht naar een passende ondersteuning om te kunnen stemmen en daarbij ook het stemgeheim in stand te houden. Dat is alleen mogelijk door zelf, zonder hulp van derden, het stembiljet te kunnen invullen.
Via enkele enthousiaste Webbox-gebruikers en contacten bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug is dit project gaan rollen. De gemeente Den Haag heeft het initiatief genomen en is de voortrekker van dit project, waardoor de Soundbox verder werd ontwikkeld en getest.

Omdat het niet is toegestaan om volledig elektronisch te stemmen, zal de kiezer met een visuele beperking het papieren stembiljet nog steeds moeten invullen met het rode potlood.
Maar met de gesproken instructies via de Soundbox en een tactiele mal is dit vanaf nu prima te doen.
Op 21 maart kunnen inwoners in de Gemeente Den Haag, Utrechtse Heuvelrug en Veldhoven voor het eerst zelfstandig hun stem uitbrengen.


Links ziet u de Soundbox, rechts de Webbox.